Determinarea cuantumului despăgubirilor in etapa judiciara a procedurii de expropriere

Determinarea cuantumului despăgubirilor in etapa judiciara a procedurii de expropriere

Prin decizia nr.78/2021, ÎCCJ (Complet DCD) a stabilit ca ,,în interpretarea si aplicarea dispozițiilor art.22 alin(6) din legea nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauza de utilitate publica și ale art.26 alin(2) din legea nr.33/1994 privind expropierea pentru cauza de utilitate publica, in etapa judiciara a procedurii de expropriere la determinarea cuantumului despăgubirilor, dispozițiile art. 22 alin(6) din Legea nr. 255/2010 se interpretează extensiv în sensul că se ține seama atât de <expertizele întocmite si actualizate de camerele notarilor publici, la momentul transferului dreptului de proprietate> cât si de criteriile legale prevăzute de dispozițiile art.26 alin(2) din Legea nr.33/1994.
Cu alte cuvinte, pentru a fi calculata o dreapta despăgubire, experții si instanța vor tine seama de prețul cu care se vând, în mod obisnuit, imobilele de același fel in unitatea administrativ_teritorială, la data întocmirii raportului de experitiză, precum si de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane îndreptățite, luând in considerare și dovezile prezentate de aceștia.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn