Contestație amendă

Cu ce te putem ajuta?

Daca ai nevoie de mai multe informatii, nu ezita sa ne contactezi!

Contestatie amenda prin intermediul echipei de juriști www.suportlegal.ro. Aveți posibilitatea să contestați sancțiunea contravențională aplicată de agentul constatator.

Noi vă stăm la dispoziție pentru redactarea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Legislația rutieră este prevăzută de legiuitor în O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, și prezintă dreptul comun în materie de contravenții rutiere. Totodată, reprezintă sediul materiei privind conducerea pe drumurile publice, precum și a activităților legate de circulația vehiculelor.

Contravențiile stabilite și sancționate prin actul normativ O.U.G. nr. 195/2002 vizează sancționarea conducătorului vehiculului și celorlalte persoane care pun în pericol buna desfășurarea a traficului rutier. Ordonanța 2/2001 reprezintă actul normativ care stă la baza formulării plângerilor împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a faptelor ce constituie contravenții.

Actul normativ, mai sus menționat, alături de Regulamentul său de punere în aplicare, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 (în continuare, Regulamentul 2006), conține numeroase norme de natură contravențională, expunând zeci de fapte care atrag răspunderea contravențională a participanților la traficul rutier.

Termenul de formulare a contestatiei este de 15 zile de la momentul primirii procesului-verbal emis de către agentul constatator personal sau de la momentul comunicării prin serviciul poștal.