Audierea suspectului, inculpatului – încălcarea dreptului la apărare

Audierea suspectului, inculpatului – încălcarea dreptului la apărare

Potrivit articolului 10 alin (3) C.P.P, organele judiciare au obligația să-l informeze de îndată și înainte de a-l audia pe suspect sau inculpat despre fapta pentru care este cercetat, încadrarea juridică a acesteia și să-i asigure posibilitatea pregătirii și exercitării apărării. În situația în care aducerea la cunoștință a începerii urmării penale și posibilitatea angajării unui apărător a avut loc la câteva luni de la inceperea urmării penale, apreciem că acest interval de timp excede accepțiunii sintagmei ” de îndată ” folosită e legiutor. În toată această perioadă, fiind administrate probe de organele judiciare, apreciem că a fost încălcat dreptul la apărare a suspectului în lipsa unui apărător ca să-și exercite activitățile specifice dreptului la asistență. În acest mod s-a încălcat principiul egalității armelor, întrucât acuzatul nu și-a putut susține cauza în condițiile în care să nu-l plaseze într-o poziție de dezavantaj în raport cu adversarul ( CEDO Hot. 28.11.1991 S contra Elveției). Exigența de a fi informat cu privire la faptă și încadrarea juridică a acesteia își găsește fundamentul în articolul 6 paragraful 3 lit. a din CEDO- Dreptul la un proces echitabil. În faza urmăririi penale, un rol foarte important este jucat de buna credință de care trebuie să dea dovadă organele judiciare întrucât există riscul ca prin ignorarea unor prevederi legale aparent neimportante ancheta penală să fie deturnată într-un anumit sens artificial față de cursul normal și loial pe care l-a prevăzut legiutorul.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn